گواهینامه ایزو و آشنایی با انواع آن

کلمه ایزو (ISO) در لغت به معنای استاندارد سازی می باشد و به سازمان جهانی استاندارد یا سازمان بین المللی برای استانداردسازی اشاره دارد. این کلمه برای بسیاری از افراد کلمه ای آشنا می باشد. گواهینامه ها جز یکی از معتبرترین گواهینامه های استاندارد جهانی می باشد و به همین دلیل بسیاری از سازمان ها …

ادامه مطلب