مشاور حقوقی ملکی موسسه میثاق روشن

مشاور حقوقی ملکی پاسخ به نیازهایی است که افرادی که در حوزه املاک فعالیت می کنند، در صورتی که به مشکل حقوقی برخورد نمایند، می توانند از آن استفاده نمایند. همانطور که میدانید، دعاوی ملکی با توجه به حجم گسترده نقل و انتقالات در این حوزه، یکی از پرحجم ترین پرونده ها را در دادگاه …

ادامه مطلب